Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten voor het verhuren van E-choppers, het spelen van VR Escape Rooms en het spelen van de Wandelgame (hierna te noemen “de activiteiten”) van “De Vrienden Van”. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvragen voor feesten en partijen.

Reserveringen
Reserveringen voor de activiteiten kunnen enkel en alleen online worden gedaan via de website van De Vrienden Van. Bij de reservering dient direct te worden betaald. Bij annulering door de klant binnen 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd, zal het betaalde bedrag niet worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid
De Vrienden Van is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de klant tijdens de activiteiten. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen.

Veiligheid
De klant dient zich te houden aan de instructies en veiligheidsvoorschriften die tijdens de activiteiten worden gegeven. Indien de klant zich niet houdt aan deze instructies en veiligheidsvoorschriften, kan De Vrienden Van de klant verzoeken de activiteit te verlaten zonder restitutie van het betaalde bedrag.

Offerte aanvragen feesten en partijen
Offerte aanvragen voor feesten en partijen dienen via de website te worden ingediend. De Vrienden Van zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, reageren op de offerte aanvraag.

Wijzigingen
De Vrienden Van behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen “De Vrienden Van” en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Met deze algemene voorwaarden verklaart de klant zich akkoord en bekend te zijn met de inhoud ervan.

Scroll naar boven